LØRN.TECH

del

#0549: ARTTECH: Sjur Høgberg: Kids, kunst og computer

Season 1, Ep. 549

Er du en kunstner dersom du programmerer en AI teknologi, til å produsere kunst? Og hva er kulturelle uttrykk anno 2019 og hva vil det være i 2030 eller 2050? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rektor for Knuden - Kristiansand kulturskole, Sjur Høgberg, om hvorfor kunstfagene må ta dataen tilbake, det var hos kunsten det smalt først. 


— Den største kulturskolen i Norge heter YouTube. Dette er (bl.a.) en læringsplattform som har ukentlig besøk av mer enn 90% av ungdommene våre hver uke, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

  • Laptop som kunstverktøy
  • kunst som blir demokratiserende 
  • Kultur
  • Digital skaperkraft 


Anbefalt litteratur: 

  • The Management Revolution, artikkel fra Harward business review
  • Simon Sinek sin Start with why


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Knuden - Kristiansand Kulturskole


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling


Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder