LØRN.TECH

del

#0547: ENERGYTECH: Unni Farestveit: Fleksibilitet i strømnettet

Season 1, Ep. 547

Hvordan kan vi utnytte kapasiteten i nettet vårt, uten å gjøre mer investeringer enn nødvendig? Og hvorfor blir fleksibilitet i strømnettet så viktig fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør i Samfunnskontakt hos Agder Energi, Unni Farestveit, om hvorfor og hvordan vi må utnytte alle den dataen som samles inn til verdiskapning. Hele energisystemet er i en enorm forandring, og vi må sørge for at vi henger med. 


— Energisystemene er i sterk endring og det snakkes om en revolusjon. Vi som kunder skal forholde oss til elektrisitet på en ny måte; vi skal produsere og vi skal forbruke. Så hele energisystemet er i en enorm forandring og det må vi sørge for at vi klarer å henge med på, forteller hun i episoden.


Dette lørner du: 

  • Subsidier 
  • Solkraft og vannkraft
  • Fleksibilitets utfordringer
  • IoT
  • Klimapolitikk 


Anbefalt litteratur: 

  • Jeg anbefaler deg å lese alt om global klimapolitikk, start-up innen teknologi, næringslivsaviser og tidsskrifter.
  • The Tipping Point av Malcolm Gladwell 
  • https://www.ae.no/konferanse


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Knuden - Kristiansand Kulturskole


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder