LØRN.TECH

del

#0545: BLOCKCHAIN: Espen Strand Henriksen: Teknologi og det menneskelige potensiale

Season 1, Ep. 545

Hvordan etablere et transparent “øko-system?»? Og hvordan bruke blockchain teknologi til å øke tilliten ved å garantere for norske produkter i utlandet og dermed øke verdien av disse produktene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 1 av 3 av Co-foundere i Norway in a Box og datterselskapet NiBchain, Espen Strand Henriksen, om hvordan de bruker blockchain teknologien for å utfordre det etablerte og gjøre ting på nye måter.


— det å kunne utnytte det fantastiske utgangspunktet vi har, med de produktene vi har og med den tilliten vi har til hverandre her i landet, det er noe vi burde kapitalisere i større grad, forteller han i episoden.


Dette lørner du:

●     tillit

●     QR

●     Anvendelse av blockchain

●     Norsk merkevarebygging


Anbefalt litteratur:

●     Youtube og Google


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og stavanger næringsforening

Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder