LØRN.TECH

del

#0544: ENERGYTECH: Jorunn J. Sætre: Samhandling for omstilling og bærekraftig energi

Season 1, Ep. 544

Hvordan kan vi sørge for samhandling på tvers av sektorer? Og i jungelen av virkemidler, hvordan skal vi posisjonere seg riktig for å finne det riktige virkemidlene for de ulike prosjektene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES), Jorunn J. Sætre, om hvordan internasjonale forbindelser kan føre til felles globale prosjekter og eksport av teknologi.— Vi som klynge har fokus både på å forbedre dagens energiløsninger og på å bidra til at fornybare energiløsninger blir utviklet, forteller hun i episoden.


Dette lørner du:

●     Samhandling

●     Transformasjon

●     lavutslipp

●     energi

●     CCS


Anbefalt litteratur:

●      https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-gass/id1003/

●      https://www.npd.no/

●       https://www.norwegianenergysolutions.no/


 

Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og stavanger næringsforening


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder