LØRN.TECH

del

#0543: LORNSOC: Linn Terese Lohne Marken: Fremtidens mobilitet med autonomi

Season 1, Ep. 543

Hvordan bør autonomi fases inn i en større skala, men i et etablert trafikkbildet? Og hvordan igangsatte Forus PRT norges første pilotprosjekt for selvkjørende buss på offentlig vei, før det var etablert et lovverk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder Forus PRT, Linn Terese Lohne Marken, om ny teknologi innen transport.


— Norge er blant landene som er best tilrettelagt for selvkjørende biler Etter Nederland og Singapore er Norge det landet i verden som er best tilrettelagt for selvkjørende biler. Det betyr at vi faktisk slår land som USA, Japan, Tyskland, forteller hun i episoden.


Dette lørner du:

●     Selvkjørende busser

●     nye lovgivninger

●     Innovasjon

●     Brukerinvolvering


Anbefalt litteratur:

●     https://www.forusprt.com/

 

Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og stavanger næringsforening


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder