LØRN.TECH

del

#0542: DRONETECH: Steffen Solberg: Overvåkning av strømnettet

Season 1, Ep. 542

Strømnettet er det moderne samfunnets kanskje viktigste infrastruktur, flere hundre tusen kilometer med luftledninger som årlig må inspiseres. Gjøres denne inspeksjonen på mest mulig effektiv måte idag? Kan autonome droner gjennomføre denne inspeksjonen trygt, sikkert og uten miljøavtrykket som kommer fra dagens metoder? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med systemarkitekt og Co-Founder av KVS Technologies, Steffen Solberg, om hvordan de gjør en drone om fra en «dum» drone, til å bli et smart verktøy som kan utføre lange inspeksjoner av kraftlinjer autonomt og trygt.


— I Norge er det fantastisk mye spennende som skjer i mange sektorer, men vi har alt for få internasjonale eksportsuksesser. Vi må bygge flere verdensmestere og eksportere disse. Så vidt vi kjenner til, er vi fremst i verden på akkurat det vi fokuserer på, forteller han i episoden.


Dette lørner du:

●     prediktivt vedlikehold

●     Droner

●     Strømnettet

●     integrated operations


Anbefalt litteratur:

●     se på konferanseinnlegg på youtube eller tedtalk

●     "Mastering Chaos - a netflix guide to microservices"


EDITERING:

Denne episoden var egentlig planlagt som en ENERGYTECH episode og Silvija introduserer derfor episoden som en ENERGYTECH episode, men vi har i senere tid valgt å sortere denne under DRONETECH.

 

Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og stavanger næringsforening


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder