LØRN.TECH

del

#0541: ROBOTICS: Annette Anfinnsen: Roboter for transport og logistikk

Season 1, Ep. 541

Hva gjør en automatiker? Og hvordan vil robotiseringen skape nye, spennende arbeidsplasser? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Robotic Innovation, Annette Anfinnsen, om hvordan de jobber for at Norsk industri kan holde seg konkurransedyktige.


— Vi har utviklet #AlexisTheRobot er første offentlige robot som er fast integrert på en flyplass i Norge. Denne roboten er en service assistent som viser passasjerene veien på flyplassen på 100 forskjellige språk, forteller hun i episoden.


Dette lørner du:

●     Logistikk

●     Internet of Things

●     Autonome systemer

●     Effektivisering


Anbefalt litteratur:

●     Bøkene og foredragene til Simon Sinek 

●     Elon musk er verdt å følge med på


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og stavanger næringsforening


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling


Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

 

Flere episoder