LØRN.TECH

del

#0540: LORNBIZ: Gunnar Birkir Gunnarsson: Teknologibruk for personaltjenester

Season 1, Ep. 540

Hvordan skape gode miljøer for dagligdags innovasjon og optimalisert bruk av tilgjengelig teknologi i et selskap? Og hva vil det nye arbeidsmarkedet kreve av ansatte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med divisjonsdirektør hos sørvest i Personalhuset, Gunnar Birkir Gunnarsson, om hvordan innovasjon skjer der ute i hverdagen – gjerne spontant og ekte, ikke nødvendigvis i organiserte former og prosjektgrupper. Du som leder må legge til rette for dette gjennom tillitsfulle, trygge og åpne miljøer.


— Innovasjon opplever jeg at gror frem best i frie former, ikke i etablerte prosjekter som «skal innovere». De aller beste forbedringene våre har kommet av daglig dags arbeid der rådgivere har på spontant, og eget initiativ kommet med ideer som har bragt oss fremover, forteller han i episoden.


Dette lørner du:

●     Endringsledelse

●     Innovasjon

●     Nye formater for ledelse

●     Fremtidens arbeidsmarked


Anbefalt litteratur:

●     Christel Langebrekke og Hilde Lekven sin podcast «helt uten filter»

 

Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og stavanger næringsforening

Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling


Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder