LØRN.TECH

del

#0537: OCEANTECH: Trine L Danielsen: Digital E-læring, deling av kunnskap

Season 1, Ep. 537

Hva er de største utfordringene man støter på, når man lager en plattform for læring. Og hva er utfordringene som dukker opp når man skal eksportere plattformen utenfor Norge? Vil folk lære digitalt gjennom animasjoner og videoer, eller er det fremdeles de mer tradisjonelle klasseromsundervisningene folk vil ha? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder hos BluePlanet Academy, Trine L. Danielsen, om hvordan de bygger kurs av videomateriale fra egne erfaringer.


— Å se og høre, samt ha muligheten for repetert læring har vist seg å være god læring, forteller hun i episoden.


Dette lørner du: 

  • koblingen mellom biologi og teknologi
  • Fiskevelferd
  • klasseromsundervisnings vs digitale kurs 
  • «Micro learning».  


Anbefalt litteratur: 


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og stavanger næringsforening


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder