LØRN.TECH

del

#0535: LORNSOC: Gry Isabel Sannes: Teknologi og det menneskelige potensiale

Season 1, Ep. 535

Hva er det som gjør kombinasjon av mennesker og teknologi virkelig potent? Og når en av 100 er laget for å være gründer, hvordan finne de som når ut til markedet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Inkubator & accelerator i Validé, Gry Isabel Sannes, om hva de har lært etter over 20 år med inkubatorvirksomhet. 


— Jeg har helt klar mennesket i fokus. Jeg ser at relasjonsbygging og det å ta ansvar for seg selv er den aller viktigste faktoren for å lykkes med hva det nå en måtte være, forteller hun i episoden.


Dette lørner du: 

  • inkubatorvirksomhet
  • relasjonsbygging
  • Energi 
  • viktigheten av historie
  • Kultur 


Anbefalt litteratur: 

  • Les deg opp på historie
  • Sefer Yetzirah (Hebrew, "Book of Creation", ספר יצירה) . 


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og stavanger næringsforening


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder