LØRN.TECH

del

#0525: LORNSOC: Tore O. Sandvik: Innkjøpsmakt og innovasjon

Season 1, Ep. 525

Hva gjør egentlig en fylkesordfører? Og hvordan kan man gjøre innovasjon fra denne posisjonen, i et fylke? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, om hvordan Trøndelag forsøker å nå politiske mål gjennom utvikling av nye kontraktsstrategier, hvor de i større grad etterspør løsninger som ikke finnes enda for å skape innovasjon.


— Det er viktig med en mer bevisst holdning til å bruke offentlig innkjøpsmakt som et verktøy for å nå ulike politisk mål og utvikle ny teknologi og -løsninger, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

  • Nye innkjøpsstrategier 
  • Bruke teknologi for å effektivisere 
  • Innovative innkjøpsordninger 
  • Utslippsfrie hurtigbåter
  • Energihøsting fra bygg 


Anbefalt litteratur: 


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Technoport


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder