LØRN.TECH

del

#0523: AI: Odd Jostein Svendsli: Vi gjør AI tilgjengelig for alle.

Kan alle programmerere bli AI programmerere? Og hva er microkontrollere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig leder i AIA Science, Odd Jostein Svendsli, om hvorfor AI programmering ikke er som “vanlig” programmering.


— Vi prøver å gjøre maskinlæring tilgjengelig for alle som kan litt programmering. Gjennom det mener vi at vi skal kunne være med å gjøre oss nordmenn mere effektive, slik at vi kan opprettholde levestandarden vi har i dag, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

  • Microkontroller 
  • Nye typer chipper 
  • Nevrale nett 
  • Python 


Anbefalt litteratur: 

  • coursera-kurset til Andrew Ng. - AI For everyone.


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Technoport


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder