LØRN.TECH

del

#0521: ENERGYTECH: Fride Vullum-Bruer: Fremtidens batteriteknologi

Season 1, Ep. 521

Hvorfor blir batterier stadig viktigere, og hvordan ligger batteriteknologi an idag? Når det finnes mange forskjellige typer batterier, hvilke av disse blir de viktige batteriene fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker i SINTEF Energi, Fride Vullum-Bruer, om hvorfor vi må finne nye måter å lagre energi på, både i form av andre typer batterier, men også lagre energi mer effektivt, miljøvennlig og trygt. 


— Elektrifiseringen skjer om vi vil eller ei. Og vi må være med på kappløpet hvis vi ikke skal bli total avhengige av Europa. I Norge har vi grønn kraft og ekspertise og kompetanse til å produsere både battericeller og pakker. Vi er et foregangsland innen elektrifisering av skipsfart, og vi skal fortsette å lede an innen elektrifisering, forteller hun i episoden.


Dette lørner du: 

  • Nullutslipps hurtigbåter 
  • Materialutvikling 
  • Rare elements 
  • Resirkulering av batterier 
  • Energilagring 
  • Faststoff Batterier


Anbefalt litteratur: 

  • Teknisk Ukeblad er en god kilde å følge med på
  • https://electrek.co/ som har mange nyheter om elbiler
  • Ønsker man å gå litt mer i dybden og forstå hvordan batteri fungerer, så er det en nettside som heter Battery University


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Technoport


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder