LØRN.TECH

del

#0518: AI: Odd Are Svensen: Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxen

Season 1, Ep. 518

Går det an å åpne den “svarte boksen” som kunstig intelligens ofte blir og omgjøre den til forklarbar AI og dermed kunne forstå hvorfor den kunstig intelligensen gjør som den gjør? Og hvorfor er det vanskelig å åpne “black boxen” og gjøre det til forklarbar AI? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO, Idletechs, Odd Are Svensen, om hva skal til for å lykkes med å ta teknologiene i dag i bruk.


— Det er viktig at vi tenker over resultatene av de teknologien vi utvikler. Vi kan ikke fraskrive oss ansvar for konsekvenser, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

  • Forklarbar kunstig intelligens 
  • Prediktiv AI
  • Black box
  • Internasjonalisering 
  • Verdibasert bruk av AI 


Anbefalt litteratur: 

  • The Road to Somewhere av David Goodhart 
  • “Homo deus”, “Homo Sapiens” og “21 questions to the 21 century” av Yuval Noah Harari
  • Alt av Harald Martens (gründer av selskapet jeg leder). 
  • Podden med Harald 


Denne episoden er laget i samarbeid med stiftelsen teknologiformidling og Technoport


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder