LØRN.TECH

del

#0515: HEALTHTECH: Terje Gårdsmoen: Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden ?

Season 1, Ep. 515

Hvordan kan vi bruk teknologi for å sikre mer helsetjenester for hver krone vi bruker? Og blir egentlig sluttbrukerne eller heller pasientene virkelig satt øverst på prioriteringslisten? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder hos Sykehuspartner og styremedlem i Helseplattformen, Terje Gårdsmoen, om hvordan man skaper entusiasme for teknologi og hvordan denne kan understøtte arbeidsprosesser og ikke minst hvordan dette vil innvirke på pasientbehandlingen. 


— Det skjer veldig mye spennende innen utviklingen av medisinteknisk utstyr som gir mye større bevegelsesfrihet for pasienter og større fleksibilitet for helsepersonell OG sist men ikke minst utviklingen innen bruk av bildedannende utstyr, forteller han i episoden.


Dette lørner du: 

  • Selvinnsjekk på sykehus
  • Anvendelse av teknologi
  • Elektronisk kurve
  • Praktiske innovasjoner
  • Fjernbehandling av pasienter
  • Teknologi optimisme


Anbefalt litteratur: 

 


Denne episoden er laget i samarbeid med Sopra Steria

Flere episoder