LØRN.TECH

del

#0507: MAKERS: Heidi Solstad Svensen: Opplæring som gir de beste produktene idag og imorgen

Ep. 507

Hvordan får SEW-EURDRIVE sine ansatte med på livslanglæring? Og hvordan organiserer de ansattes utvikling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i SEW-EURDRIVE, Heidi Solstad Svensen, om fleksibiliteten man må skape i sin bedrift og i sitt marked for å skape vekst. 


— Vi har bedrifter med høy kompetanse, referer spesielt til leverandørindustrien og klynge-bedriftene hvor produksjon og produkter ofte består av mye kompetanse og lavt volum. For norske smb’er som ikke er en del av et større konsern må det være svært ressurskrevende og til enhver tid både utvikle ansatte, interne produksjon og produkter, forteller hun i episoden. 


Dette lørner du: 

  • livslanglæring
  • endringsledelse
  • Klynger
  • produktutvikling


Anbefalt litteratur:  

  • Sapiens: A Brief History of Humankind av Yuval Noah Harari
  • Grensen av Erika Fatland


Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Flere episoder