LØRN.TECH

del

#0506: OCEANTECH: Kjetil Korsnes: Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

Season 1, Ep. 506

Hvordan kan vi hjelpe oppdrettsnæringen med å løse noen av de største utfordringene den har; alt for høy fiske-dødelighet hos laksen under produksjonssyklusen? Og hvorfor er det så vanskelig å beholde god fiskevelferd? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med daglig leder i BioVivo Technologies, Kjetil Korsnes, hvorfor det er viktig å få ned tapsprosenten i fiskeoppdretten og hvorfor det haster. 


— Min motivasjon er like enkel som den er vanskelig; få ned dødeligheten i merdene. Det vil kreve at vi gjør mye riktig, forteller han i episoden. 


Dette LØRNER du 

  • fiskeoppdrett 
  • velferd 
  • bærekraftig vekst 
  • landbasert oppdrett 

 

Anbefalt litteratur: 

  • Artenes opprinnelse av Darwin

 

Denne podcasten er laget i samarbeid med Teknologiformidling og kunnskapsparken i Bodø

 

Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

 

Flere episoder