LØRN.TECH

del

#0505: BUILDTECH: Jan Eirik Karlsen: Produkter og løsninger som sikrer liv og helse i det offentlige rom

Season 1, Ep. 505

Hva er viktig å tenke på når man skal sørge for din og min sikkerhet, når vi er ute i det offentlige rom? Og hvordan kan Norge konkurrere med andre land når kostnadsnivået på produksjonen er høy som følger av høyere personalkostnader? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med CTO i Rapp Bomek, Jan Eirik Karlsen, om hvordan de lager sikkerhets løsninger som ivaretar alt fra perimetersikring til sikring av bygg mot brann, eksplosjoner, skyting og innbrudd. 


— I min bransje så vil relevant kunnskap være å finne de mest kostnadsoptimale løsningene slik at sikkerhets tiltakene ikke blir prioritert ned når bygninger og installasjoner blir bygget eller renovert, forteller han i episoden. 


Dette LØRNER du

  • Overvåkning 
  • infrastruktur 
  • sikkerhetskrav
  • simulering 
  • sikkerhetshardware


Anbefalt litteratur: 


Denne podcasten er laget i samarbeid med Teknologiformidling og kunnskapsparken i Bodø


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder