LØRN.TECH

del

#0504: HEALTHTECH: Tove Julie Evjen: Helhetsorientert helseinnovasjon

Season 1, Ep. 504

Hvordan samler man kompetanse som ikke er tematisk? Og hvordan setter vi teknologien i system i helsevesenet, slik at folk tar teknologien ibruk? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø, Tove Julie Evjen, om hvorfor vi trenger en mer helhetlig innovasjonskjede innen helse, bedre samarbeid mellom helsevesen, næringsliv og andre kompetanser som gir vinn-vinn


— Det er en mangel på et helhetsbilde, hvor hele helseinnovasjonskjeden tas i betraktning. Utvikling, validering og testing av teknologi må i større grad knyttes opp mot innovasjon i organisering og systemer i helsevesenet, forteller hun i episoden. 


Dette LØRNER du

  • Nanopartikler 
  • Klynger 
  • samarbeid 
  • innovasjon


Anbefalt litteratur: 


Denne podcasten er laget i samarbeid med Teknologiformidling og kunnskapsparken i Bodø


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder