LØRN.TECH

del

#0503: HEALTHTECH: Merete Johansen: Teknologi som kan redde liv

Season 1, Ep. 503

Hva er kliniske systemer? Og hvordan ligger helsesektoren ann i forhold til andre bransjer i Norge når det kommer til bruken av teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med prosjektleder på Nordlandssykehuset HF, Merete Johansen, om hvordan de sørger for at klinikerne (leger/sykepleiere og behandlere) har systemer som støtter opp om den jobben de skal gjøre, og gjøre dem i stand til å bruke systemene.


— Det er få ting som slår det å se fagfolk lyse opp når jeg presenterer dem for systemer som de umiddelbart ser kan gi dem gevinst i hverdagen. Enten ved å spare tid eller ved at de får gjort en bedre jobb, forteller hun i episoden. 


Dette LØRNER du om 

  • effektivisering
  • digitalisering av pasientjournaler 
  • innovasjon i helsesektoren
  • sensorer 
  • Videokonsultasjon 


Anbefalt litteratur: 

  • deler informasjon/erfaringer – utrolige nyttig og gjør at vi slipper å finne opp kruttet
  • Det skrives mye gode masteroppgaver om relevante tema – prioriterer disse. 
  • jeg å få med meg konferanser som EHIN og Vitalis – der møtes teknologi og helsebransjen 


Denne podcasten er laget i samarbeid med Teknologiformidling og kunnskapsparken i Bodø


Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Flere episoder