LØRN.TECH

del

#C1091_210928_Elisabeth Skuggevik og Ragnhild Wahl: Transportløsninger for det gode liv

Season 1, Ep. 1091

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med etnolog og seniorrådgiver i Statens vegvesen, Elisabeth Skuggevik, sammen med direktør for forskning og innovasjon hos ITS Norway, Ragnhild Wahl. Transport er noe man forbinder med teknologi, men i denne samtalen får man også innsyn i hvordan innovasjon, samarbeid og reguleringer har like stor tyngde i hvordan moderne transport fungerer. Hør hvordan etnologi og kulturvitenskap kan lære oss å forstå, men også aktivt forbedre løsningene våre innen transport og bærekraft.  


— Økonomien, klima og miljø, og det sosiale skal spille på lag for at man skal oppnå den kraften man trenger for å kunne bære utviklingen videre  


Dette LØRNER du: 

Etnologi 

Samspill i “sandkassen” 

Regulering som fremdriver 

Samarbeid i teknologi-miljøet 

  

Anbefalt litteratur: 

Hvis du vil lære mer om Statens vegvesen, sjekk ut:  

https://www.vegvesen.no/ 

 

Company info: 

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Deres oppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et helhetlig og framtidsrettet transportsystem i hele landet, som fremmer framkommelighet, reduserer transportulykkene og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Flere episoder