LØRN.TECH

del

#C1090: TRANSPORT: Terje Storhaug og Hanne Bertnes Norli: Digitale verktøy for kollektivtransport

Season 1, Ep. 1090

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CIO av ruter, Terje Storhaug og Hanne Bertnes Norli, som er Direktør for marked og samfunn ved jernbanedirektoratet. Kollektivtransport er viktig for samfunnsutviklingen. Det gir frihet og muligheter, men transport på makronivå bringer også med seg en del utfordringer. Hvordan finner man balansen mellom et godt kollektivtilbud som tar mindre plass, gir mindre kø, er effektiv for alle og samtidig er miljøvennlig? 


— Kollektivtransport er spennende fordi du må finne balansen mellom å være kundeorientert, skape tilbud slik at folk kan reise fritt, samtidig som man bidrar til gode byer og regioner

 

Dette LØRNER du: 

Data og digitale tjenester 

Gevinstene av digitalisering 

Bærekraftig bevegelsesfrihet 

Datadreven kollektivtransport 


Recommended literature: 

Nettside: https://itxpt.org/  

Bok: EKKO av Lena Lindgren 

 

Company info: 

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). De står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport og i 2019 ble det foretatt 398 millioner kollektivreiser. 

Flere episoder