LØRN.TECH

del

#0913: OCEANTECH: Gudmund Jønsson: Felles ansvar for sjøkart

Season 1, Ep. 913

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsdirektør i Kartverkets sjødivisjon, Gudmund Jønsson. Jønsson leder en avdeling som har ansvaret for å ivareta Kartverkets rolle som sjøkartmyndighet i Norge. Det betyr at de er ansvarlige for blant annet de norske offisielle navigasjonskartene. Norske sjøkart er kanskje de beste offentlige kartene i verden, men hva betyr det for oss og hvordan ble de så gode? I episoden får vi også høre hvilke muligheter Jønsson ser innen digitalisering av kart fremover og hvorfor det er et stort behovet for en offentlig aktør som vi kan stole på som samtidig holder seg konkurransedyktig ifh til google maps.

 

— På kort sikt er vi opptatt av å effektivisere og optimalisere de prosessene og de tjenestene vi har i dag. På litt lengre sikt så jobber vi med å dreie fokuset fra å være en tradisjonell produkt- og tjenesteleverandør til å bli en enda bedre nasjonal geodatakoordinator, forteller han i episoden

 

Dette LØRNER du: 

Rammevilkår for deling av data 

Symbiosen mellom Kartverket og Kystverket 

Geodata sett  

Standarisering 

Miljødata 

 

Anbefalt litteratur: 

Det går mest I sport og kart  

Flere episoder