LØRN.TECH

del

#0852: HEALTHTECH: Bjørn Steinar Storvik: Digital nytte vs digital distrupsjon

Season 1

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Overlege hos Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter, fastlege, legevaktsoverlege og fagansvarlig overlege sengepost, Bjørn Steinar Storvik. Han jobber for å få frem behovet for samarbeid på tvers i helsesektoren. Gjennom sin prosjektoppgave om prosjektet "mobilt prehospitalt team" fikk han undersøkt en first-responder-bil på legevakta, der ein paramedisiner rykket ut til pasienten og konfererte med legevaktslegen over videokonsultasjon. Dette ble et sterkt eksempel på innovasjon i organisatoriske retning som ble muliggjort av teknologi. Seres og Storvik diskuterer hva som skal til for å få effekten av ny teknologi og innovasjon.


Innovasjon krever evne til å tåle uro og motgang – men det er normalt, forteller han i episoden


Dette LØRNER du

Velferdsteknologi

Digital disrupsjon

Videokonsultasjon 


Anbefalt litteratur

http://www.nglms.no/

Flere episoder