LØRN.TECH

del

#0849: HEALTHTECH: Elisabeth Sørensen: Selvstendig, trygg og aktiv med velferdsteknologi

Season 1, Ep. 849

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elisabeth Sørensen som er rådgiver i Larvik kommune. Elisabeth forteller Silvija om det mulighetsrommet som skapes med velferdsteknologi og hva velferdsteknologi er for kommunene. Larvik kommune var tidlig ute med å ta i bruk velferdsteknologi i nye sykehjem og boliger og har derfor en lengre erfaring innen temaet og Sørensen deler sine tanker og erfaringer fra hennes tid her. 


— Snille jenter kommer til himmelen. Andre jenter kan komme så langt de vil, forteller hun i episoden.


Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Kommunal sektor 

Digitale samhandlingsavler for pasientflyt og pasientsikkerhet

Bærekraft i helsevesen 


Anbefalt litteratur

Følge med på nettsiden til Velferdsteknologiprogrammet

Flere episoder