LØRN.TECH

del

#0848: HEALTHTECH: Lina Oelschlägel: Velferdsteknologi i oppfølging av palliative pasienter

Season 1, Ep. 848

I denne episoden #LØRN snakker Silvija med Lina Oelschlägel som er høgskolelektor og stipendiat ved Lovisenberg diakonale høgskole. Oelschlägel sier hun tenker at fremtidens teknologiske muligheter er fantastiske, men at vi trenger samfunnsstruktur, teknologioptimisme og gode løsninger for å få det til å fungere på en god måte. Når man tenker på velferdsteknologi som en aktør i helsetjenesten er det først og fremst viktig at de som skal benytte den har både interesse for å benytte teknologi og den nødvendige kompetansen. Slik det er nå har vi heller ikke den nødvendige infrastrukturen på plass for å kunne utnytte mulighetene i teknologien, noe som per i dag i mange tilfeller gjør det både mer tungvint og lite hensiktsmessig å benytte teknologi. 


— Teknologien kommer til å bli mer og mer betydningsfull og det er viktig å forske på brukernes erfaringer for å kunne tilpasse tjenestene og gjøre teknologien til en integrert del av helsetjenesten, forteller hun i episoden


Dette LØRNER du:

Oppfølging av svært syke pasienter

Velferdsteknologi

Palliative pasienter

Samfunnsstruktur


Anbefalt litteratur

Ingunn Moser: Velferdsteknologi – en ressursbok

Flere episoder