LØRN.TECH

del

#0746: POLITICS: Birger Steen: Norge mot verden 

Season 1, Ep. 746

Hvordan skal vi kunne gjøre norske forretningsmodeller mer synlig globalt? Og hvilken effekt vil det ha? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med, Birger Steen, Principal i Summa Equity. De reflekterer over Norges posisjon og muligheter for fremtiden, data som nasjonal ressurs og motivasjon for innovasjon.   

  

– Skandinaviske samfunn blir ofte lagt fram som de mest harmoniske og lykkeligste, og der individer har store muligheter til å utrykke og utvikle seg selv. Og det er en omgivelse som jeg setter veldig stor pris på. Jeg tror at det å ta den typen tankegods, forretningsmodeller og den type og organiseringsmodeller som vi har utviklet i Norden og da i Norge spesielt – å forsøke å gjøre det mer globalt og mer synlig, det kan ha en stor effekt, sier han.  

    

Dette LØRNER du:   

  • Data som nasjonal ressurs  
  • Norges unike posisjon og muligheter  
  • De nye jobbene  
  • Regulering som driver innovasjon  
  • Livslanglæring  Anbefalt litteratur:  

Economist   

 

Flere episoder