LØRN.TECH

del

#0743: POLITICS: Edel Marie Haukland: Digital verdiskapning

Season 1, Ep. 743

Hvordan former ny kunnskap og teknologi samfunnet? Hvilke etiske utfordringer oppstår når mennesker og teknologi møtes? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder i KrFU, Edel-Marie Haukland, om blant annet kristendemokratiskungdomspolitikk, det grønne skiftet og fremtidshåp.   


– Samfunnet bygges nedenfra, det er enkeltpersoners gode ideer som vil bli nye jobber i fremtiden, sier hun.  


Dette lørner du: 

  • Data som nasjonal ressurs 
  • Norges unike posisjon og muligheter 
  • De nye jobbene 
  • Regulering som driver innovasjon 

Flere episoder