LØRN.TECH

del

#0742: OCEANTECH: Lars Erik Lunøe: Kommunikasjon til havs

Season 1, Ep. 742

Hvordan kan riktig analyse av sammensatt data bidra til større Fuel efficiency? 

Og hvordan er den internasjonale konkurransen innen digitalisering i maritim sektor?

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Telenor maritim om hvordan alle maritime selskaper må digitalisere, 

fordi en viktig forutsetning for at den maritime sektoren skal bli grønnere er at de digitaliserer.  


— Vi muliggjør mobilbruk på norske hav, forteller han I episoden.  


Dette LØRNER du:  

  • Maritim sektor  
  • Kommunikasjonsteknologi 
  • Fuel efficiency  
  • Bærekraft 
  • Kommunikasjonsinfrastruktur til havs  
  • Ledelse 

 

Anbefalt litteratur:  

Hello World by Hannah Fry 

Flere episoder