LØRN.TECH

del

#0738: LØRNSOC: Eirin Folde: Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Season 1, Ep. 738

Hvordan skal vi organisere arbeidstakere så det ikke er en dissonans mellom det som er strategien og det de ansatte ser på som mulig å oppnå? Og hvilken evne og kompetanse må organisasjonene ha for å klare å gjennomføre digital transformasjon?

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Rådgiver innen digital transformasjon og prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag, Eirin Folde om Strategi, struktur og kultur i en teknologidrevet verden. 

 

— Vi vil bort ifra en "null-feil-kultur" i offentlig sektor, det skal være lov å gjøre feil for det er da vi lærer, forteller hun i episoden.  

 

Dette LØRNER du:  

  • Strategi og kultur  
  • Livslang læring 
  • Strategi og kultur i digital transformasjon,  
  • Å minske gapet mellom det man sier og det man gjør 
  • Budsjettering for fremtiden  

 

Anbefalt litteratur:  

Digital transformation av Pernille Kræmmergaard 

Company-Wide Agility with Beyond Budgeting, Open Space & Sociocracy: Survive & Thrive on Disruption av Jutta Eckstein og John Buck. 

Agile Practice Guide ved Project Management Institute 

Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future av Andrew McAfee og Erik Brynjolfsson 

Seeing: 

"Den tredje industrielle revolusjonen: En radikal ny delingsøkonomi" ved Jeremy Rifkin 

The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy 

Flere episoder