LØRN.TECH

del

#0728: POLITICS: Espen Barth Eide: Missions for Norge

Season 1, Ep. 728

Hvordan passer missions inn i norsk innovasjonspolitikk? Og hvilket potensial ligger i hydrogen, for Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, om moderne industripolitikk, klimarettferdighet og veien videre etter Covid19.  

 

– Noe som er veldig viktig for meg nå er å formidle det enorme potensiale som ligger i hydrogen. Det sier to ting til meg i energinasjonen Norge; mulighet og nødvendighet, sier han.   

 

Dette LØRNER du:  

  • Data som nasjonal ressurs 
  • Norges unike posisjon og muligheter 
  • De nye jobbene 
  • Regulering som driver innovasjon 
  • Livslanglæring 
  • Klimapolitikk 


Anbefalt litteratur: 

Mariana Mazzucato 


Flere episoder