LØRN.TECH

del

#0718: ENERGYTECH: Ole Erik Vestøl Endrerud: Alle må med på visjonen

Season 1, Ep. 718

Hvordan utvikler Ole-Erik seg som leder og selger? Og hvordan skal Shoreline bli "Salesforce" for vindindustrien? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med founder og CEO, Shoreline, Ole-Erik Vestøl Endrerud, om hvordan de skaper en kultur hvor folk ønsker å bidra, definere produkter som endrer måten vi gjør ting på til det bedre på og samtidig drive frem det grønne skiftet. 

 

— Man skal alltid sørge for at visjonen er forstått, dette tror jeg er den eneste måten å få suksess på som et selskap, 

forteller han I episoden.  

 

Dette LØRNER du:  

  • Viktigheten av en visjon 
  • Vindindustri I Norge 
  • Off-shore wind 
  • ABC - Always be closing 
  • Kulturbygging  
  • Salg


Anbefalt litteratur:  

Homo Sapiens, The Grid. Se: The Man in the High Castle, setter virkelig tingene i perspektiv med en "hva hvis" tilnærming. 

Flere episoder