LØRN.TECH

del

#0709: CLEANTECH: Terje Andreassen: Å tørre å prøve

Season 1, Ep. 709

Hvordan få til en bærekraftig matproduksjon samtidig som vi har så lavt fotavtrykk som mulig? Og hvordan bidrar Moen Marin til vekst og utvikling langs kysten i Norge - i en av verdens viktigste og mest spennende næringer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder I Moen Marin, Terje Andressen om det grønt skifte i havbruksnæringen som må et større bruk av miljøvennlige løsninger fordi vi må minimere co2 avtrykket fordi det er "good for business". 

 

— Clean ocean is good for business, understreker han I episoden.  

 

Dette LØRNER du:  

  • Å fokusere på menneskene og kompetansen 
  • Åpenhet for teknologiske innovasjoner – 
  • Viktigheten av bærekraftsfokus i hele verdikjeden – «clean ocean is good for business» 
  • Utvikling generelt 

 

Anbefalt litteratur:  

MoenMarin.no 

 

Flere episoder