LØRN.TECH

del

#0705: CLEANTECH: Geir Tore Leira: Sirkularitet i kommunalt avfall

Season 1, Ep. 705

Hvordan jobber Innherreds Renovasjon IKS med sirkulær økonomi innen avfallsbransjen på et kommunalt nivå? Og offentlig eide selskaper har som regel en streng og stram budsjettering, likevel har Innherred Renovasjon IKS et sterkt fokus på innovasjon som ikke nødvendigvis kan budsjetteres. Hvordan klarer de dette? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Innherred Renovasjon IKS, Geir Tore Leira, om innovasjon i offentlig og privat sektor i samarbeid og hvordan man skal få igang offentlig innovasjon.


— Det og vise at selv om man er offentlig eid så kan man være med og skape prestasjonskultur og skape et fokus mot og utvikle ting for det beste for våre innbyggere, forteller han i episoden.


Dette LØRNER du:

  • Avfallshåndtering kommunalt
  • Fremtidsrettet
  • Resirkulering
  • Sirkulær økonomi


Anbefalt litteratur:

Jeg leser mye om det menneskelig perspektivet. Er opptatt av å forstå reaksjoner hos ulike typer folk. At ulike personligheter trigges av ulike drivere. Kompleksiteten i organisasjoner med mennesker forskjellighet er for meg spennende. Situasjonsbestemt ledelse er ledesnor.

Flere episoder