LØRN.TECH

del

#0700: 3DPRINT: Hågen Lynum: Tid for Homesourcing..?

Season 1, Ep. 700

Hvordan utvikle, skape og leve uten å forbruke mer enn det som er tilgjengelig? Og hvordan skal vi få ansvarlig forbruk på dagsordenen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Prototal, Hågen Lynum, om at etter mange år med out sourcing må nå noe av produksjonen taes hjem igjen.


— Sirkulærtankegangen må forankres i samfunnet. Ensrettet fokus på sentralisering er kanskje ikke alltid å foretrekke, forteller han i episoden.


Dette LØRNER du:

  • Produksjon
  • Bærekraft
  • Sirkularitet
  • Overforbrud
  • FN´s bærekraftmål


Anbefalt litteratur:

  • Proneo.no

Flere episoder