LØRN.TECH

del

#0698: POLITICS: Paul Chaffey: Løsningene som skal bringe oss videre

Season 1, Ep. 698

Hvordan kan vi gjøre teknologien til et verktøy for et bedre samfunn – og ikke la teknologien styre oss? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, om innovasjon i politikken, og at vi må skille på politiker og fagekspert.  

 

– Det er viktig å omstille for å ta vare på det viktigste i samfunnet vårt, forteller han i episoden. 

 

Dette LØRNER du:  

  • Data som nasjonal ressurs 
  • Norges unike posisjon og muligheter 
  • De nye jobbene 
  • Regulering som driver innovasjon 

 

Anbefalt litteratur: 

  • The Economist og MIT Technology Review 


Få kursbevis for at du har lyttet til episoden ved Lorn.University:

https://lorn.university/kurs/teknoloipolitikk/

Flere episoder