LØRN.TECH

del

#0697: OCEANTECH: Camilla Kvaløsæter: Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Season 1, Ep. 697

Hvordan utvikler Folla Maritime Service nye og gode løsninger i samarbeid med brukere samtidig som vi jobber for å nå målene vi alle sammen har for miljøvennlige prosesser og produkter? Og hva skal til for at vi skal klare å lage løsninger som faktisk møter de behovene vi har? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Administrativ leder og logistikkansvarlig i Folla Maritime Service, Camilla Kvaløsæter, om norsk verftsindustri både før og under Covid-19. 

 

— Ta sjansen, men ikke uten grundig utredning for å best mulig sikre og oppnå et produkt som oppfyller målene, forteller hun i episoden. 

 

Dette LØRNER du: 

  • Innovasjon
  • Endringsledelse
  • Bærekraft 
  • Fiskeri
  • Kjønnsbalanse og likestilling 

 

Anbefalt litteratur: 

ILaks er gratis og lett tilgjengelig informasjon om og fra næringa. Messer som Aqua Nor og Nor Fishing presenterer forskning, erfaringer og innovasjon innen blå næring.

Flere episoder