LØRN.TECH

del

#0532: OCEANTECH: Heidi Vang: IT-verden sin juss

Season 1, Ep. 532

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Konserndirektør (IT) for Statnett, Beate S. Krogstad, om de viktigste investeringene i strøm-nettverket for det grønne skiftet. Statnett SF er et norsk statsforetak med ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet – inklusive kabler og ledninger til andre land. Statnett eier nesten hele sentralnettet i Norge, og sørger for overføring av elektrisk kraft til hele landet, og at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og kraftproduksjon. Ny fornybar strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamålene, men med en økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet, blir kraftsystem-drift vesentlig mer komplisert. Kan vi forenkle kraftsystemet i det grønne skiftet? Og hva skjer i energimarkedet i dag?


This is what you will learn:

IT juss

GDPR og sikkerhetsloven

Tilpasning til nye lovverk

Informasjonsdeling

Brukerstyrt utvikling


Juss, teknologi og sikkerhet vil spille en betydelig rolle i den videre samfunnsutviklingen. Innenfor teknologiområdet og deling av data har jussen så vidt begynt å spille sin rolle og funksjon. Det er utrolig viktig at jussen ikke blir en hemsko for videre utvikling, men også viktig at jussen ikke blir hengende for langt bak.


Recommended literature:

Biografien til Edward Snowden


Flere episoder