Share

cover art for Oro och kontrollförlust

Livsnära med Sjukhuskyrkan

Oro och kontrollförlust

Ep. 5

Hur ser relationen ut mellan "oro" och "kontroll" i våra liv?


Ovissheten är en stor faktor till vår oro, och försök till kontroll blir ett sätt att försöka möta en oviss framtid.Välkomna in i samtalet!

More episodes

View all episodes

 • 13. Det påtvingade hoppet

  25:46
  Vad är "hopp" och finns det tillfällen då det kan bi påtvingat? I detta avsnitt närmare vi oss hoppet som tema.Vad är skillnaden på det möjliga och omöjliga hoppet? Hur hör verkligheten och hoppet ihop Välkomna in i samtalet!
 • 12. Hoppets förutsättningar

  35:38
  I dagens avsnitt får vi besök av Lars Björklund, präst, föreläsare, författare och poet.Har har under många år arbetat som sjukhuspräst i Uppsala, och vårt samtal tar sin utgång från hans bok "Hoppets förutsättningar".Vad behövs för att hoppet på nytt ska kunna uppstå?Välkomna in i samtalet!
 • 11. Det påtvingade hoppet

  25:46
  I dagens avsnitt närmar vi oss "hopp", och framför allt det påtvingade hoppet. Hur ser hoppet ut för oss människor, kan man väcka ett förlorat sådant, och finns det problematiska sidor där hopp kan upplevas som tvingande? Välkomna in i samtalet!
 • 10. Språk för livet

  37:45
  Vad innebär det ha tillgång, och inte tillgång, till sitt språk? Att inte kunna få uttrycka sina känslor, smärta och existentiella brottning kan vara väldigt smärtsamt. Kanske är det också så att delar av att vara människa inte riktigt går att tala om?Vi talar om språket utifrån boken "Straff" av Ann-Helén LaestadiusVälkomna in i samtalet!
 • 9. Suicidprevention - Vad kan vi göra?

  34:13
  Vi närmar oss ämnet suicidprevention. Vad kan vi göra för att stödja varandra i det stora lidande som psykisk ohälsa kan skapa? I detta svåra ämne försöker vi hitta sätt att också kunna motverka den självmordsstatiskt som är alldeles hög. Där det bakom varje siffra finns ett mänskligt liv, många gånger, i stor smärta. Hur möter vi människor som har tankar och/eller planerar ta sitt liv?Välkomna in i samtalet
 • 8. Buddistisk andlig vård

  37:21
  I detta avsnitt får vi möta Trudy Fredriksson, som är koordinator för den Buddistiska andliga vården. Vi närmar oss hennes uppdrag samt lär mer kring den buddistiska andliga vården. Hur ser den ut, och vad behöver en buddist som ligger inne på sjukhuset? Välkomna in i samtalet!
 • 7. Acceptans och förändring

  32:27
  Vad kan vi förändra och vad behöver vi lära oss att acceptera, och hur kan man se skillnaden? Vi närmar oss i dagens avsnitt detta svåra ämne, men som har stor betydelse i hur vi tar emot livet. Välkomna in i samtalet!
 • 6. Barn som anhöriga

  46:04
  I dagens avsnitt närmar vi oss barn som anhöriga. På sjukhuset möter vi ofta barn, och vi funderar på just barnens behov när det kommer till livets kriser. Vi talar också om barnens "randighet" när det kommer till sorg. Varför säger man egentligen att barnens sorg är randig och hur kan det hjälpa oss vuxna att bättre förstå barns reaktioner?Välkomna in i samtalet!