Het wonderlijke in hedendaagse wonderverhalen

Share

Lezing door Anne-Marie Korte

Is de manier waarop we naar wonderen kijken anders dan vroeger? Aan de hand van een grote collectie hedendaagse wonderverhalen, verteld door mensen uit Nederland, laat Anne-Marie- Korte zien wat momenteel het meest kenmerkend is voor een wonderverhaal. Ze bespreekt daarbij de rol van religieuze tradities en de historische veranderingen van de 19e en 20ste eeuw. De tegenstelling tussen geloof en wetenschap bepaalde lange tijd het wereldbeeld in het westen. Tegenwoordig is dit niet meer bepalend voor de interpretatie van wonderen. Globalisering, migratie drukken nu veel meer hun stempel daarop. Maar ook door de mediarevolutie en het diffuser en individueler worden van religie krijgen mensen meer ruimte om hun eigen (wonder)verhaal te vertellen. Anne-Marie Korte is hoogleraar Religie en Gender aan de Universiteit Utrecht.