Lederpodden

Share

Hvor går grensa? Med advokat Harald Pedersen

Season 4, Ep. 59

Hvor går grensen for uakseptabel atferd på arbeidsplassen i 2021? Hvor mye skal du tåle som leder eller arbeidstaker? Når har du som leder både plikt og rett til å korrigere?

Mange konflikter, ukultur og andre problemer i arbeidsmiljøet kunne vært unngått hvis man hadde tatt tak i uønsket atferd på et tidligere tidspunkt. Mange ledere og HR-medarbeidere føler seg usikre på hvor grensen går. Spesielt når det kommer til vurdering av kommunikasjon og atferd. Ofte er det snakk om mange små hendelser som isolert sett kan være akseptable, men som samlet sett er langt over grensen.

I denne episoden lærer du mer om hvor grensen går. Du får konkrete innspill på hva du bør gjøre for å håndtere destruktiv medarbeideratferd eller ledelse – på en profesjonell måte.


Ønsker du å lære mer?

Bli med på masterclass i Den vanskelige samtalen med Svein Tore Bergstuen og Tor Åge Eikerapen: http://vanskeligesamtaler.no


🎧 Hør Lederpodden i din favoritt-poddspiller:

iTunes | Android | Spotify


Lederpodden er en podcast av og med Tor Åge Eikerapen. Tor Åge er organisasjonpsykolog og en av landets mest hørte foredragsholdere innen psykologi og ledelse. Booking: http://torage.no


Følg Lederpodden

http://facebook.com/lederpodden

http://instagram.com/lederpodden

http://youtube.com/c/lederpodden

More Episodes