Lätt att göra rätt

Share

Incidenthantering

Season 1, Ep. 1

Erika och Sara tar en fika tillsammans och pratar om vad incidenter är och vad Datainspektionen har tagit beslut om i samband med en incident vid Umeå universitet. Rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle, men får alltid en präst rätt information? Vad får man maila och inte? De frågorna och fler diskuteras.