Share

cover art for #373 Tillbaka till Rosengård med Tove Lifvendahl

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

#373 Tillbaka till Rosengård med Tove Lifvendahl

Season 1, Ep. 373

Boken heter "Tillbaka till Rosengård" och gäst är författaren Tove Lifvendahl.


Stadsdelen Rosengård i Malmö har länge varit en symbol för den misslyckade svenska integrationspolitiken. Efter en uppmärksammad stenkastning på en högstadieskola i början på 2000-talet reste Tove Lifvendahl dit i jakt på förklaringar, perspektiv och insikter. Det första besöket mynnade ut i boken "Vem kastar första stenen?". 10 år senare skrev hon uppföljaren "I rörelse: Möten i Rosengård" (2013). Och nu, efter ytterligare 10 år, återvände hon ännu en gång till barnen hon mötte på högstadieskolan och fritidsgården vintern 2003. I sju samtal möter hon nu vuxna medborgare. Hur blev livet för dem?


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar ett område som Rosengård och vad säger de som själva växt upp där? Vilka lärdomar och insikter har växt fram av besöken 2003, 2013 och 2023? Vad säger intervjupersonerna idag när de ser tillbaka på sin uppväxt i Rosengård? Lyssna och få en kortversion av boken!

More episodes

View all episodes

 • 379. #379 Hur får vi med oss hela Sverige i omställningen? med Lisa Pelling

  43:40
  Boken heter "Livet som pågår här - Samtal om klimatet och omställningen" och gäst är författaren Lisa Pelling.Nedskärningar från det offentliga och försämrad ekonomi har en tendens att slå extra hårt mot människor på mindre orter och landsbygder. Med exempelvis minskad offentlig service, neddragningar i kollektivtrafiken och ökat bilberoende. Samtidigt behöver vi få med oss hela Sverige för att klara av omställningen. Vilket ställer krav på både samhälle och medborgare. Hur går detta ihop? Genom drygt 200 intervjuer med människor i småorter och landsbygder har författarna velat skapa en förståelse för hur situationen ser ut. Hur uppfattar och ser människor på klimatet och omställningen? Och inte minst, skiljer sig deras inställning i jämförelse med dem som bor i storstäder? Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka insikter fick de med sig från de drygt 200 samtalen? Vad krävs för att människor ska uppfatta klimatomställningen som rättvis? Och hur får vi med oss hela Sverige i den omställning vi har framför oss?
 • 378. #378 Anknytningen mellan hund och människa med Olof Rydén

  35:21
  Boken heter "Den empatiska hunden - hur anknytningen mellan hund och människa berikar och läker våra liv" och gäst är Olof Rydén, författare och professor emeritus i psykologi på Lunds universitet.I boken går han till botten med den unika anknytning som finns mellan hund och människa. Han beskriver den avgörande mutation som uppkom i vargen och bidrog till hundens utveckling, som lett till ett socialt och människotillvänt djur. Och vi människor kan knyta an till våra hundar, inte minst när livet gungar. I boken beskrivs också hundars medvetande och känslomässiga lyhördhet och tydliga empatiska förmåga.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad skiljer ut hunden från andra djur? Vilka missförstånd finns kring hundar? Vilka kognitiva förmågor har egentligen hundar och vad är de extra bra på?
 • 377. #377 Universitetens villkor med Lars Engwall

  41:18
  Boken heter "Universitetens villkor - 36 debattinlägg under åren 1988-2023" och gäst är författaren Lars Engwall. Lars Engwall, professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet, har under lång tid deltagit i den forskningspolitiska debatten. Boken bygger på 36 debattartiklar som delats in under sex teman: Universitetens statliga styrning, intern styrning, finansiering, utbildning av nya forskare, forskarnas karriärvägar samt kulturvetenskapernas särskilda villkor. Avslutningsvis presenteras slutsatser om önskvärda framtida åtgärder.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur har förhållandet mellan staten och Universiteten förändrats när det kommer till styrning? Hur har tillsättningen av rektorer förändrats? Hur har villkoren för forskare och doktorander förändrats? Vilka förslag har han till förbättringar gällande forskning, styrning och organisering?
 • 376. #376 Gör om gör rätt i vården med Anna Forsberg

  47:24
  Boken heter "Gör om, gör rätt i värden - Att utveckla en personcentrerad och värdeskapande vård" och gäst är författaren Anna Forsberg.Det har rapporterats om kris inom svensk sjukvård och politiker lyfta olika satsningar på sjuksköterskor. Men vad är egentligen problemen? Varför lyckas man inte få ordning på sjukvården i Sverige?Anna Forsberg är sjuksköterska sedan 30 år, hon är också forskare och professor i transplantationsvård. I boken lyfter hon fram vad hon tycker är de centrala problemen, och hon förklarar hur de går att lösa. Det första hon understryker är att det inte råder brist på antalet utbildade sjuksköterskor - problemet är snarare att sjuksköterskor lämnar yrket. Hon pekar också på brister i ledarskap, organisationerna och att vården har tappat sitt fokus. Det läggs en massa tid på fel saker och man har tappat bort patienterna och den värdeskapande vården.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför fungerar inte den svenska sjukvården så bra som den borde? Vad är orsakerna till att det råder brist på sjuksköterskor? Vad är huvudproblemen? Och hur ska sjukvården lösa sina problem och bli bättre? 
 • 375. #375 Till vad har vi identitet? med Anders Gustavsson och Charles Westin

  36:25
  Boken heter "Till vad har vi identitet?" och gäster är de två författarna, Charles Westin och Anders Gustavsson.Identitetsbegreppets betydelse hänger tätt ihop med de senaste hundra årens samhällsutveckling. Idag, när vi lever i en mer individualistiskt kultur, är våra identiteter enormt viktiga för oss. Våra identiteter påverkas både av oss själva, vilka roller vi har och vilka grupper vi tillhör. Men att vi dras till grupptillhörigheter leder också till ett "vi mot dom", vilket är en grogrund till fördomar och diskriminering. I boken presenteras aktuella och historiskt viktiga bidrag till identitetsforskningen. Författarna exemplifierar med forskning om minoritetsgrupper och sätter vårt identitetsskapande i ett större sammanhang.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför är vår identitet så viktig för oss? Hur formas vår identitet? Hur har synen på identitet förändras genom historien? Vilka är de negativa konsekvenserna av vårt formande av identiteter? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 374. #374 Granskningen av SIS (statliga ungdomshemmen) med Valeria Helander

  46:52
  Boken heter "I statens våld - En berättelse om SIS och de statliga ungdomshemmen" och gäst är författaren Valeria Helander.SIS-hemmen har varit föremål granskning och stark kritik de senaste åren. Inte minst på grund av rapporter om våld och övergrepp på de intagna. Placeringarna på SIS är dessutom oerhört kostsamma, där varje placering i genomsnitt kostar 12000 kr per dygn. Uppdraget handlar i grunden om vård av barn- och ungdomar, men hur väl sköts egentligen detta? Och vad sker bakom stängda dörrar? Enligt författarna till boken är det dessutom gruppen "yngre flickor" som löper störst risk att utsättas för våld och övergrepp av personalen.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad går SIS verksamhet ut på och vad är det som inte fungerar? Vilka är det som hamnar och bor på SIS? Vad är det som pekar på att barn- och ungdomar inne på SIS utsätts för våld och övergrepp? Hur kommer det sig att gruppen "yngre flickor" löper störst risk för att utsättas för våld och övergrepp? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 373. Bonusavsnitt: Boken "Kniv" av Salman Rushdie (Patreon-exklusivt)

  15:16
  För att höra hela avsnittet bli medlem på https://www.patreon.com/larafranlarda  för 30 kr/mån. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.Avsnittet är en samproduktion med Benjamin Elfors som driver podden "Bildningskomplexet". Bakgrunden till detta är att vi båda läser mycket inför samtal med våra gäster och gillar att diskutera litteratur. Det kommer ofta intressanta böcker av internationella författare som vi gärna skulle fördjupa oss i, men där vi inte alltid har möjlighet att träffa författarna. Ett sånt exempel är nu när den indisk-brittiske författaren Salman Rushdies släppte sin omtalade bok ”Kniv”, som handlar om mordförsöket han utsatthets för efter tidigare anklagelser om hädelse. För att få djupdyka i den här berättelsen kommer jag och Benjamin att diskutera boken i det här avsnittet. Vi samtalar om bakgrunden till den så kallade Rushdie-affären, om knivdådet då Rushdie förlorade ett öga och hans tankar om religionskritik och yttrandefrihet.
 • 372. #372 Islamiska staten och IS-krigarnas uppgång och fall med Jens Nordqvist

  47:24
  Boken heter "IS-krigarnas dröm - Terror i det nya kalifatet" och gäst är författaren Jens Nordqvist.Sommaren 2014, när Islamiska staten stod på sin topp, utropades ett nytt kalifat i delar av Syrien och Irak. Inför en chockerad omvärld hade terrorgruppen lyckats erövra enorma landområden och skapat ett brutalt styre. Tusentals unga män och kvinnor att lämnat sina hem och familjer för att ansluta sig till den rörelse vars mål var ett globalt religionskrig. Hur kunde deras dödsbringande ideologi attrahera så många människor? Och vad hände sen? I boken beskrivs Islamiska statens uppgång och fall. Med hjälp av ny forskning, intervjuer och terrorgruppens egna dokument är det här en historisk bakgrund till dagens terrorhot.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad ledde fram till att IS-krigarna och Islamiska staten växte fram? Hur kunde deras ideologi attrahera så många människor? Vilka skeenden påverkade deras framväxt och vad har hänt från 2014 fram tills idag? Lyssna och få en kortversion av boken!