Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Share

#254 Personlighet i arbete med Anders Sjöberg

Season 1, Ep. 254

Boken heter "Personlighet i arbete - Förstå drivkrafter och beteenden med femfaktormodellen" och gäst är Anders Sjöberg, författare och docent på Stockholms Universitet.


I boken får läsaren en inblick i vad forskningen menar med personlighet, hur personlighet skiljer sig mellan människor, och hur den fungerar över tid och situationer. Med utgångspunkt i femfaktormodellen beskrivs hur vår personlighet påverkar vårt beteende i arbetslivet och sätter ramarna för våra styrkor och svagheter.


I programmet pratar vi bl.a. om vad femfaktormodellen innebär i praktiken. Vi pratar om vilka personlighetsdrag som är viktiga i arbetslivet. Och vi pratar om när vi fungerar som bäst i ett arbete utifrån våra personlighetsdrag. Lyssna och få en kortversion av boken!

More Episodes