Share

cover art for #230 Det svenska missnöjet med Lisa Pelling

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

#230 Det svenska missnöjet med Lisa Pelling

Season 1, Ep. 230

Boken heter "Det svenska missnöjet" och gäst är författaren Lisa Pelling.


På senare år har ett missnöje växt sig starkare i vissa områden och hos vissa grupper i det svenska samhället. Ett missnöje som bl.a. lett till att populistiska politiker och partier växt i popularitet. Ofta med retoriken att det var bättre förr och att vi bör hitta tillbaks till gamla tider. Men vad handlar egentligen de här människornas missnöjet om?


Boken bygger på över trehundra samtal med människor från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ställdalen till hyreshusområdet i Sandvången, från småhusen i Ronneby till miljonprogrammet i Rannebergen. Det här är de missnöjdas Sverige, med deras egna ord.


I programmet pratar vi bl.a. om varför missnöjet har grott hos vissa grupper i samhället. Vi pratar om vad missnöjet riktas mot. Och vi pratar om vad missnöjet får för konsekvenser. Lyssna och få en kortversion av boken!

More episodes

View all episodes

 • 353. #353 Kommunikatörens yrke, rykte och roll i demokratins tjänst med Caroline Thunved

  42:45
  Boken heter "Om det inte vore för oss - Kommunikatörer i demokratins tjänst" och gäst är författaren Caroline Thunved.Kommunikatörer som yrkesgrupp, och deras roll i organisationer (inte minst i offentlig sektor), har genom åren ifrågasatts och hamnat i skottgluggen för debatter. Antalet anställda kommunikatörer i vissa organisationer har ifrågasatts. En annan kritik, inte minst från journalister, har varit att det blivit svårare att granska och intervjua makthavare när kommunikatörer agerar gatekeepers. Den här kritiken anser bokens författare är både onyanserad och delvis felaktig. Syftet med boken är därför att ge en mer nyanserad och förklarande bild av vad kommunikatörens yrke faktiskt innebär. Genom intervjuer med yrkesverksamma beskrivs också varför kommunikatörer i offentlig sektor har en viktig roll i demokratins tjänst.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar kommunikatör som yrke och yrkesgrupp? Hur har kommunikatörens roll förändrats över tid? Varför och på vilket sätt har kommunikatörer en viktig roll i demokratins tjänst? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 352. #352 Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns lärande med Gunilla Guvå

  37:48
  Boken heter "Utvecklingspsykologiska perspektiv på utveckling och lärande i skola och förskola" och gäst är författaren Gunilla Guvå. Boken beskriver hur psykologiska teorier om barns lärande och utveckling är användbara inom skola och förskola. Annorlunda uttryckt: hur barnen med hjälp av psykologiska teorier blir begripliga och hanterbara. En nyckel är det samspel mellan inre och yttre förutsättningar som driver utvecklingen och lärande framåt. Det beskrivs också hur eleverna utvecklas och lär genom lek och hur pedagoger kan arbeta med att utveckla en samling barn i en klass till en fungerande grupp.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur kan utvecklingspsykologiska perspektiv hjälpa till att förstå och stötta lärande hos barn? Varför är trygghet "steg ett" för att lyckas med lärande i skolan och förskolan? Varför är lek och raster en viktig arena för lärande och utveckling - och hur kan pedagoger arbeta med detta? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 351. #351 Bärplockningsindustrin och journalistiskt wallraffande med Pelle Sunvisson

  43:11
  Boken heter "Svarta bär" och gäst är författaren Pelle Sunvisson.Under tagen identitet levde Pelle Sunvisson tillsammans med ukrainska bärplockare under en säsong i svenska skogarna. I boken ges en skildring av den resa som arbetare gör som kommer till Sverige för att plocka bär. Den ger en inblick i såväl arbetsförhållanden, möjligheten till att tjäna pengar (eller inte tjäna pengar), konflikter och problem som kan uppstå längs vägen. Den svenska bärplockningsindustrin har varit omskriven de senaste åren, och den här berättelsen ger ett perspektiv från arbetarna själva.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur går det till när arbetare rekryteras och beger sig till Sverige för att plocka bär? Hur ser deras arbetsförhållanden ut? Hur går det till att använda wallraffande som metod? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 350. #350 Folkhemsbyggets styrkor och svagheter med Jonas Frykman

  49:09
  Boken heter "Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet" och gäst är författaren Jonas Frykman. Begreppet folkhemmet myntades av statsminister Per Albin Hansson i ett radiotal 1928. Folkhemsbygget (som pågick från 30-talet till 60-talet) blev sedan en rörelse som satte enormt avtryck på Sverige och svenskarna. Genom "social ingenjörskonst" var det här en period då levnadsstandarden skulle höjas. Men inom ramen för folkhemsbygget kom också kärnfamiljen som stark norm. Riktlinjerna för hur folk skulle leva sina liv blev därför också omgärdat av bl.a. en växande ängslighet.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad var det som ledde fram till folkhemsbygget? Hur såg visionen ut och vilka var krafterna bakom folkhemsbygget? Hur och varför blev kärnfamiljen central i folkhemmet? Vilket press satte folkhemmet på kvinnor respektive män? Vad har folkhemsbygget satt för spår i den svenska kulturen? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 349. #349 Så kan vi bekämpa inflationen utan att bli fattigare med Elinor Odeberg

  51:49
  Boken heter "Dyrtider Så bekämpar vi inflation" och gäst är författaren Elinor Odeberg.Vi har ett år bakom oss med höjda priser och höjd ränta. Att riksbanken höjer styrräntan bygger på idén att det ska "kyla ner" inflationen och hålla prishöjningarna tillbaka - men fungerar det verkligen? Måste vi bli fattigare för att bekämpa inflationen? Sedan 90-talet införlivades en armlängds avstånd mellan politiken och riksbanken, men borde politiken kliva in och ta större ansvar? I boken analyseras och ifrågasätts konstruktionen och förhållandet mellan penningpolitiken och finanspolitiken.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför har vi ett inflationsmål på 2% och vad bygger det på? Leder höjd styrränta verkligen till att hålla prishöjningar tillbaka? Vilka tjänar mest på den höjda räntan? Finns det andra vägar att gå än höjd ränta? Vad har politiken för verktyg för att motverka höjda priser och höjd ränta? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 348. #348 Allt om våra högtider och traditioner med Arne Norlin

  40:41
  Boken heter "Allt om våra högtider - Från jul till Halloween" och gäst är författaren Arne Norlin. I boken beskrivs samtliga av våra högtider och traditioner. Deras ursprung, hur de har utvecklats, rolig kuriosa och vanliga missförstånd. Jul, nyår, valborg och midsommar firas med en entusiasm som ibland väcker förvåning i omvärlden. Vi äter en massa konstigt som semlor, påskgodis, surströmming och kräftor. Ibland sägs det att våra högtider är uråldriga och hedniska. Men faktum är att de flesta inte är äldre än några generationer. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad krävs för att en ny tradition ska etablera sig? Vilka är det populäraste traditionerna? Vilka vanliga missförstånd finns kring våra högtider och traditioner? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 347. #347 Politiskt deltagande med Katrin Uba

  44:51
  Boken heter "Politiskt deltagande - val, partier och protester" och gäst är författaren Katrin Uba.Politiskt deltagande är avgörande för att en demokrati ska fungera. Trots det är det långt ifrån alla som deltar i politiken. I boken beskrivs vad det är som gör att vissa människor deltar i politiken och andra inte. Fyra former av deltagande står i fokus: valdeltagande, partimedlemskap, deltagande i protestaktioner och användning av sociala medier för politiska syften. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad motiverar politiskt deltagande? Hur skiljer sig Sverige från andra länder vad gäller politiskt deltagande? Vad leder deltagande till? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 346. #346 Hur barns läsning kan utvecklas med Maria Heimer

  49:01
  Boken heter "Leda läsfrämjande - Om barns och elevers läsning och hur den kan utvecklas" och gäst är författaren Maria Heimer. Barn och unga läser allt mindre och färre timmar ägnas åt högläsning, både i förskolan/skolan och i hemmet. Och redan hos 3 åringar syns skillnader i barns språkutveckling. I boken beskrivs vilka förmågor som barn och unga behöver för att utvecklas som läsare. Den förklarar också vilken kompetens personalen behöver för att kunna vara aktiv i det läsfrämjande arbetet; för att kunna identifiera brister eller förbättringsområden och för att kunna ta fram relevanta insatser. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur påverkas barns språkutveckling av läsning? Vad kan personal i förskola och skola göra för att leda läsfrämjande? Vad kan föräldrar göra för att stötta sina barn i läs- och språkutvecklingen? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 345. #345 Utsattes för sexuella övergrepp som barn med Maria Lundberg

  43:57
  Boken heter "Du ska inte bära skammen för det som hänt" och gäst är författaren Maria Lundberg.Maria växte upp med en alkoholiserad mamma och en våldsam pappa. När hon var tio år skilde sig föräldrarna och hon flyttade in hos pappan och hans nya fru. Då började ett nästan sju år långt helvete då pappan utsatte henne för upprepade sexuella övergrepp. Boken handlar om vuxenvärldens svek och vikten av att att våga ställa frågan. Men den handlar också om mod och om hopp att man kan få hjälp. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad har varit viktigast för att kunna ta sig vidare efter en sådan barndom? Vad skulle och borde omgivningen gjort annorlunda? Hur kan vi agera för att förhindra att något liknande sker i vår närhet? Lyssna och få en kortversion av boken!