Share

cover art for #316 Vad vi vet om demenssjukdomar med Hedvig Söderlund

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

#316 Vad vi vet om demenssjukdomar med Hedvig Söderlund

Season 1, Ep. 316

Boken heter "När hjärnan sviker - om livet med demens" och gäst är Hedvig Söderlund, forskare och författare.


Demenssjukdomar, som numera kallas kognitiva sjukdomar, är en av världens största hälsoutmaningar. I dagsläget finns bara symtomlindrande läkemedel (sk. bromsmediciner), även om intensiv forskning ger förhoppningar för framtiden. Några av de mest omtalade demenssjukdomarna är Alzheimers, vaskulär demens, lewybodydemens och frontallobsdemens - alla med olika typer av symtom och besvär. I boken beskrivs de olika typerna av demenssjukdomar, vilka tidiga tecken på demens som kan förekomma, vilka behandlingar som finns och vad som kan göras för att försöka förebygga demenssjukdomar. En viktig del i boken är också anhörigperspektivet.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka olika demenssjukdomar finns det? Kan unga få demens? Är demens ärftligt? Kan man förebygga demens? Lyssna och få en kortversion av boken!

More episodes

View all episodes

 • 375. #375 Till vad har vi identitet? med Anders Gustavsson och Charles Westin

  36:25
  Boken heter "Till vad har vi identitet?" och gäster är de två författarna, Charles Westin och Anders Gustavsson.Identitetsbegreppets betydelse hänger tätt ihop med de senaste hundra årens samhällsutveckling. Idag, när vi lever i en mer individualistiskt kultur, är våra identiteter enormt viktiga för oss. Våra identiteter påverkas både av oss själva, vilka roller vi har och vilka grupper vi tillhör. Men att vi dras till grupptillhörigheter leder också till ett "vi mot dom", vilket är en grogrund till fördomar och diskriminering. I boken presenteras aktuella och historiskt viktiga bidrag till identitetsforskningen. Författarna exemplifierar med forskning om minoritetsgrupper och sätter vårt identitetsskapande i ett större sammanhang.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför är vår identitet så viktig för oss? Hur formas vår identitet? Hur har synen på identitet förändras genom historien? Vilka är de negativa konsekvenserna av vårt formande av identiteter? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 374. #374 Granskningen av SIS (statliga ungdomshemmen) med Valeria Helander

  46:52
  Boken heter "I statens våld - En berättelse om SIS och de statliga ungdomshemmen" och gäst är författaren Valeria Helander.SIS-hemmen har varit föremål granskning och stark kritik de senaste åren. Inte minst på grund av rapporter om våld och övergrepp på de intagna. Placeringarna på SIS är dessutom oerhört kostsamma, där varje placering i genomsnitt kostar 12000 kr per dygn. Uppdraget handlar i grunden om vård av barn- och ungdomar, men hur väl sköts egentligen detta? Och vad sker bakom stängda dörrar? Enligt författarna till boken är det dessutom gruppen "yngre flickor" som löper störst risk att utsättas för våld och övergrepp av personalen.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad går SIS verksamhet ut på och vad är det som inte fungerar? Vilka är det som hamnar och bor på SIS? Vad är det som pekar på att barn- och ungdomar inne på SIS utsätts för våld och övergrepp? Hur kommer det sig att gruppen "yngre flickor" löper störst risk för att utsättas för våld och övergrepp? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 373. #373 Tillbaka till Rosengård med Tove Lifvendahl

  52:42
  Boken heter "Tillbaka till Rosengård" och gäst är författaren Tove Lifvendahl.Stadsdelen Rosengård i Malmö har länge varit en symbol för den misslyckade svenska integrationspolitiken. Efter en uppmärksammad stenkastning på en högstadieskola i början på 2000-talet reste Tove Lifvendahl dit i jakt på förklaringar, perspektiv och insikter. Det första besöket mynnade ut i boken "Vem kastar första stenen?". 10 år senare skrev hon uppföljaren "I rörelse: Möten i Rosengård" (2013). Och nu, efter ytterligare 10 år, återvände hon ännu en gång till barnen hon mötte på högstadieskolan och fritidsgården vintern 2003. I sju samtal möter hon nu vuxna medborgare. Hur blev livet för dem?Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar ett område som Rosengård och vad säger de som själva växt upp där? Vilka lärdomar och insikter har växt fram av besöken 2003, 2013 och 2023? Vad säger intervjupersonerna idag när de ser tillbaka på sin uppväxt i Rosengård? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 373. Bonusavsnitt: Boken "Kniv" av Salman Rushdie (Patreon-exklusivt)

  15:16
  För att höra hela avsnittet bli medlem på https://www.patreon.com/larafranlarda  för 30 kr/mån. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.Avsnittet är en samproduktion med Benjamin Elfors som driver podden "Bildningskomplexet". Bakgrunden till detta är att vi båda läser mycket inför samtal med våra gäster och gillar att diskutera litteratur. Det kommer ofta intressanta böcker av internationella författare som vi gärna skulle fördjupa oss i, men där vi inte alltid har möjlighet att träffa författarna. Ett sånt exempel är nu när den indisk-brittiske författaren Salman Rushdies släppte sin omtalade bok ”Kniv”, som handlar om mordförsöket han utsatthets för efter tidigare anklagelser om hädelse. För att få djupdyka i den här berättelsen kommer jag och Benjamin att diskutera boken i det här avsnittet. Vi samtalar om bakgrunden till den så kallade Rushdie-affären, om knivdådet då Rushdie förlorade ett öga och hans tankar om religionskritik och yttrandefrihet.
 • 372. #372 Islamiska staten och IS-krigarnas uppgång och fall med Jens Nordqvist

  47:24
  Boken heter "IS-krigarnas dröm - Terror i det nya kalifatet" och gäst är författaren Jens Nordqvist.Sommaren 2014, när Islamiska staten stod på sin topp, utropades ett nytt kalifat i delar av Syrien och Irak. Inför en chockerad omvärld hade terrorgruppen lyckats erövra enorma landområden och skapat ett brutalt styre. Tusentals unga män och kvinnor att lämnat sina hem och familjer för att ansluta sig till den rörelse vars mål var ett globalt religionskrig. Hur kunde deras dödsbringande ideologi attrahera så många människor? Och vad hände sen? I boken beskrivs Islamiska statens uppgång och fall. Med hjälp av ny forskning, intervjuer och terrorgruppens egna dokument är det här en historisk bakgrund till dagens terrorhot.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad ledde fram till att IS-krigarna och Islamiska staten växte fram? Hur kunde deras ideologi attrahera så många människor? Vilka skeenden påverkade deras framväxt och vad har hänt från 2014 fram tills idag? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 371. #371 Så kan liberalism övervinna populism med Nils Karlsson

  44:11
  Boken heter "Reviving Classical Liberalism Against Populism" och gäst är författaren Nils Karlsson.Andelen liberala demokratier i världen har haft en tillbakagång och är sorgligt nog nere på rekordlåga nivåer. Istället har auktoritära och populistiska ledare varit på frammarsch de senaste åren. Men hur bör seriösa politiker och partier bemöta den populistiska retoriken? Enligt Nils Karlson är det i den klassiska liberalismen som svaret finns. Enligt honom måste företrädare för de liberala partierna och värderingarna därför kliva fram och ta upp kampen.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur kommer det sig att antidemokratiska och populistiska ledare är på frammarsch? Vad kännetecknar populistisk retorik? Varför är det just klassisk liberalism som bör stå emot populism? Vad behöver liberala politiker och partier göra för att vinna kampen mot populistiska politiker? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 370. #370 Familjeformeln, myter om föräldraskap och familjeliv, med Caroline Uggla

  52:05
  Boken heter "Familjeformeln - Antropologens guide till föräldraskap här och där, då och nu" och gäst är Caroline Uggla, författare och doktor i evolutionär antropologi och docent i demografi vid Stockholms Universitet.“It takes a village to raise a child”, men trots det växer de flesta barn i Sverige upp i hushåll med en eller två vuxna. Hur går det ihop? 2020-talet har helt andra förutsättningar när vi blir föräldrar än vad tidigare generationer hade. Dessutom överöses vi av föreställningar för vad som är ”naturligt” i familjelivet. Vi tänker oss bl.a. att kärnfamiljen är ett traditionellt sätt att leva och att kvinnor har en underliggande modersinstinkt. Men stämmer det här verkligen? Det är dags att slå hål på myter om familjeliv och föräldraskap.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka myter kan vi slå hål på när det kommer till familjeliv och föräldraskap? Hur skiljer sig föräldraskap idag från tidigare generationer? Har det blivit lättare eller svårare att vara förälder på 2020-talet? Vad är det egentligen som styr hur "normala" familjekonstellationer ser ut i olika kulturer? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 369. #369 Kommunikationskrångel på arbetsplatser, och vad vi kan göra åt det, med Anders Rydell

  36:25
  Boken heter "Snacka om kommunikation - Om gott snack på jobbet" och gäst är författaren Anders Rydell.I alla grupper och team är vi mer eller mindre beroende av varandra för att kunna uppnå bra resultat tillsammans. Helt avgörande är då att kommunicera och samspela med varandra. Det är därför inte så konstigt att kommunikationskrångel leder organisationer i motsatt riktning: mot samarbetsproblem, destruktiva konflikter, förändringsmotstånd, tystnadskultur och missförstånd i största allmänhet. I boken tas ett helhetsgrepp utifrån kommunikationstemat - kopplat till bland annat teamfunktionalitet, organisationskultur och ledarskap. Det är i kommunikationen som lösningar på många problem finns!Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka är dom vanligaste problemen på arbetsplatser kopplat till kommunikationskrångel? Hur kan man komma till rätta med svårigheter i arbetstillvaron? Vad kan vi göra som chefer och medarbetare kring de vanliga problemen som uppstår? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 368. #368 Kommunikation vid kriser och mediedrev med Jeanette Fors-Andrée

  46:48
  Boken heter "Äg din agenda - Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle" och gäst är författaren Jeanette Fors-Andrée.Granskande journalistik fyller en stor och viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Ett riktigt bra gräv - är journalistik när den är som allra bäst. Men granskande journalistik kan ibland hamna fel och istället bli en form av förnedringsjournalistik. En medial skampåle där målet är att någon eller några ska hängas ut. Den mediala skampåken är en verklighet som bolag, makthavare och offentliga person behöver förbereda sig för. Du behöver vara beredd på att bli granskad och veta hur du ska bete dig för att situationen inte ska förvärras. I boken presenteras handfasta strategier och verktyg för att ringa in faran och ta ett samlat grepp om din krishantering.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur ser den granskande journalistiken ut? När blir den grävande journalisten som bäst och när kan den leda helt fel? Hur ska den som blir granskad tänka och agera? Vad ska den som blir granskad undvika att göra? Lyssna och få en kortversion av boken!