Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Share

#256 Fertilitet och assisterad befruktning med Camilla Stenfelt

Season 1, Ep. 256

Boken heter "Göra barn - Om fertilitet och assisterad befruktning" och gäst är författaren och fertilitetsläkaren Camilla Stenfelt.


Chansen att kunna bli gravid minskar med åldern och efter 35 år går kurvan brant nedåt. Tyvärr väntar många för länge och det finns ett visst missförstånd med att "allt går att lösa" med IVF-behandling. I boken beskrivs orsakerna som kan ligga bakom ofrivillig barnlöshet och vilken hjälp som finns att få. Med ett brett perspektiv får du lära dig om fertilitet: allt från utredning och hormonbehandling till befruktning, insemination och IVF-behandling; juridiken kring donationer – vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder. Budskapen i boken är tydliga: det finns hjälp att få, men vänta inte för länge.


I programmet pratar vi bl.a. om faktorerna som ligger bakom att det kan vara svårt att bli gravid. Vi pratar om vilken hjälp man kan få och hur det går till. Och vi pratar om varför man inte ska vänta för länge. Lyssna och få en kortversion av boken!

More Episodes