Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Share

#226 Forskare som fuskar med Kjell Asplund

Season 1, Ep. 226

Boken heter "Fuskarna - Om Macchiarinis och andras svek mot vetenskapen" och gäst är författaren Kjell Asplund.


I boken berättas om några av de riktigt stora fuskarna inom forskarvärlden. Även om det tros vara väldigt ovanligt med forskningsfusk så är det väldigt allvarligt när det sker. Inte minst för förtroendet för forskningen i sig och sveket mot vetenskapen. Men i vissa fall har också fusk lett till att människor fått mista livet, som exemplet med Macchiarini. Trots detta har vissa av fuskarna lyckats klara sig i flera år (ibland flera decennier) innan de blivit avslöjade.


I programmet pratar vi bl.a. om hur forskningsfusk går till och vilka det är som fuskar. Vi pratar om visselblåsare och andra som avslöjat fusk. Och vi pratar om konsekvenserna. Lyssna och få en kortversion av boken!

More Episodes