Share

cover art for #90. Hvordan kan skolen jobbe med vold og trusler?

Lærerrommet

#90. Hvordan kan skolen jobbe med vold og trusler?

Slag, spark, trusler eller sjikane - i skolens korridorer eller på uteområdet – mot lærere på jobb. Hvordan skal dette håndteres? Hvor skal blikket rettes? Med prosjektleder for barnehage- og skoleutvikling Inger Bergkastet og rektor Ingelinn Gramstad.  


ABONNER:

Husk og abonner på Lærerrommet, så vil du få neste episode direkte inn på telefonen din. Del den også med en venn du tror vil like den.


FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:


NETTSIDEN VÅR:


SOSIALE MEDIER:


PRODUKSJON:


More episodes

View all episodes

 • #113. Slik hjelper du de introverte og sjenerte

  45:36
  Hvordan skal man hjelpe de stille barna i skole og barnehage? I denne episoden møter du Line Aunaas. Hun har bakgrunn som lærer og undervisningsinspektør og nå holder hun kurs og foredrag. Aunaas er selv en introvert person. Du møter også Lars Edvin Bru, professor i pedagogisk psykologi. Han har forsket på de stille elevene i skolen – og snakker spesielt om de sjenerte barna og ungdommene. De to gir praktiske råd og tips til lærere for å sikre at alle barna føler seg inkluderte og ivaretatt i klassen og barnehagen..⏱️ INNHOLDSLISTE OG TIDSKODERLine definerer introverte barn (00:03:21)Edvin om arv og introversjon (00:04:59)Introverte barn blir ofte overstimulert (00:07:05)Genanse er en form for angst (00:07:23)Barnas behov for alenetid (00:10:54)Omsorg for introverte barn i skolemiljøet (00:13:04)Fellesaktiviteter i barnehagen (00:19:29)Frilek utfordrende for introverte barn (00:23:02)Tegn på ubehag hos generte barn (00:23:53)Overgang fra barnehage til skole (00:27:15)Lite fokus på stille elever i skolen (00:28:14)Lærerens rolle som sosial entreprenør (00:37:09)Viktigheten av variasjon i undervisningen (00:39:39)Ivareta introverte elever i friminutter (00:42:55)Viktigheten av trygghet og utfordring (00:44:25).👥 FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:Bli med! Her kan du møte og diskutere med oss og 1500+ medlemmer..🌐 NETTSIDEN VÅR:www.utdanningsforbundet.no.💬 SOSIALE MEDIER:FacebookTwitterInstagram.🎬 PRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no.
 • #112. Slik bruker du humor i barnehagen!

  41:01
  Hvorfor er tull og tøys så viktig for de minste, og hvordan kan de voksne bruke humor som pedagogisk verktøy i barnehagen? Gjestene i denne episoden erPetter Ruenes Jensen, styrer ved Smååsane barnehage i Vennesla. Han har skrevet master om barns erfaring med humor i barnehagen. OgKirsten Flaten som er dosent ved Høgskolen på Vestlandet som har gitt ut boka ”Pedagogikk og humor på godt og vondt"..👥 FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:Bli med! Her kan du møte og diskutere med oss og 1500+ medlemmer..🌐 NETTSIDEN VÅR:www.utdanningsforbundet.no.💬 SOSIALE MEDIER:FacebookTwitterInstagram.🎬 PRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no.
 • #111. Hva skjuler seg bak de økte mobbetallene?

  45:31
  Elevundersøkelsen har påvist en markant økning i andelen grunnskoleelever som opplever mobbing de to siste årene. Kan disse tallene stemme – og hvorfor hjelper ikke de mange gode tiltakene som settes inn i barnehagene og skolene? Vi snakker med Sosiallærer og firebarnsmor Tonje Thuen og Erling Rognli, psykolog, forsker og ansatt i BUP ved Akershus Universitetssykehus..👥 FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:Bli med! Her kan du møte og diskutere med oss og 1500+ medlemmer..🌐 NETTSIDEN VÅR:www.utdanningsforbundet.no.💬 SOSIALE MEDIER:FacebookTwitterInstagram.🎬 PRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no.
 • #110. Hvordan takle kontroversielle tema i klasserommet

  30:10
  Mange lærere syns det er vanskelig å håndtere kontroversielle tema i klasserommet. De vil helst ikke utsette elevene sine for debatter som kan såre og skape splittelse. Men hva gir elevene demokratisk mestringstro?Vi snakker med Ida Cathrine Grøvan Ruud, lærer i engelsk og samfunnsfag på Hakadal ungdomsskole og Evy Jøsok, tidligere lærer og nå lærerutdanner og forsker ved Oslo Met..👥 FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:Bli med! Her kan du møte og diskutere med oss og 1500+ medlemmer..🌐 NETTSIDEN VÅR:www.utdanningsforbundet.no.💬 SOSIALE MEDIER:FacebookTwitterInstagram.🎬 PRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no.
 • #109. Møt Utdanningsforbundets nye leder

  36:25
  På nyåret overtar Geir Røsvoll som leder i Utdanningsforbundet. Hvem er egentlig den nyvalgte lederen? Og hva mener han om de store utdanningspolitiske spørsmålene? Vi har spurt kunnskapsministeren, utdanningspolitikerne på Stortinget og blant andre Tor Arne Gangsø fra KS, om hva de ville spurt Røsvoll om dersom de sto fast i heisen med han..👥 FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:Bli med! Her kan du møte og diskutere med oss og 1500+ medlemmer..🌐 NETTSIDEN VÅR:www.utdanningsforbundet.no.💬 SOSIALE MEDIER:FacebookTwitterInstagram.🎬 PRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no.
 • #108. Hva er krenking av barn og elever?

  41:59
  Hva vil det si å opptre krenkende overfor barn og elever? Og hvor går grensen mellom krenking og irettesettelse eller atferdsregulering i barnehagen og skolen? GJESTER I DENNE EPISODEN:Ingrid Grimsmo Jørgensen, hovedfag i pedagogikk med fordypning i barn og unges psykiske helse. Har forsket mye på mobbing.Cathrine von Porat, rektor ved Sjøskogen skole i Ås, der de har jobbet mye med å skape et trygt læringsmiljø for elevene.Torill Petterson, utdannet barnehagelærer og jobber som ressurspedagog i Oddenskogen EQ-barnehage i Bærum.FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:Bli med! Her kan du møte og diskutere med oss og 1500+ medlemmer.NETTSIDEN VÅR:www.utdanningsforbundet.noSOSIALE MEDIER:FacebookTwitterInstagramPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #107. Skolestress og helseplager

  35:27
  Hvilke grep kan skolen, lærerne og skolemyndighetene ta for å gjøre ungdommene mindre skolestressa? Og er det skolens skyld at så mange ungdommer sliter psykisk?Gjester i denne episoden er Kjersti Tharaldsen, som står bak den nye undersøkelsen om skolestress og psykisk uhelse, og Ole Jacob Madsen, som har skrevet bøkene ”Generasjon prestasjon”, ”Skolevegringsmysteriet” og ”Livsmestring på timeplanen”.FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:Bli med! Her kan du møte og diskutere med oss og 1500+ medlemmer.NETTSIDEN VÅR:www.utdanningsforbundet.noSOSIALE MEDIER:FacebookTwitterInstagramPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #106. Hva er en god IOP?

  45:25
  Omtrent 50.000 elever ved norske grunnskoler har rett til spesialundervisning. For å få dette må eleven ha en individuell opplæringsplan - en IOP. Hvordan må denne planen være for at opplæringen skal fungere?I denne episoden møter du Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og Lisbeth Iglum Rønhovde, kurs -og foredragsholder med bakgrunn som lærer og spesialpedagog blant annet fra Pedagogisk psykologisk-tjeneste, PP-tjenesten. FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:Bli med! Her kan du møte og diskutere med oss og 1500+ medlemmer.NETTSIDEN VÅR:www.utdanningsforbundet.noSOSIALE MEDIER:FacebookTwitterInstagramPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no
 • #105. Er en leksefri skole best?

  30:48
  Hvordan er det på skoler der det ikke blir gitt lekser? Flere skoler og kommuner diskuterer det å bli leksebevisste eller helt leksefri. Med rektor Elisabeth Groven, lærer Ismet Kvakic og forsker Cecilie Pedersen Dalland.FACEBOOKGRUPPEN LÆRERROMMET:Bli med! Her kan du møte og diskutere med oss og 1500+ medlemmer.NETTSIDEN VÅR:www.utdanningsforbundet.noSOSIALE MEDIER:FacebookTwitterInstagramPRODUKSJON:Lærerrommet produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no