Kystpodden

del

Nasjonal transportplan 2022-2033 − satsing på kysten

Season 1, Ep. 2

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033 ble nylig lagt fram. I den signaliseres det ei satsing på kysten og sjøtransporten. Men hva er egentlig Nasjonal transportplan? Og hva betyr den fremlagte planen for Kystverket og kyst-Norge? Gjester er kystdirektør Einar Vik Arset og seniorrådgiver Beate Hundnes. Programleder: Pål Are Lilleheim

Flere episoder